Make your own free website on Tripod.com

Tanaman hiasan (Pohon)
Kaedah dan teknik penanaman

Home ] Up ]

 

Lokasi Penananam

 

Keperluan tumbuhan - Cahaya/terlindung
- Keadaan saliran
 
Luas ruang - Besar/kecil  
Saiz dan bentuk silara semasa matang - Menentukan jarak tanaman (silara besar memerlukan lokasi    

  yang lebih luas)