Make your own free website on Tripod.com

Tanaman hiasan (Pohon)
Kaedah dan teknik penanaman

Home ] Up ] Alat ] Tujuan ] Kaedah ]

 

Pemangkasan

    Pemangksan ialah membuang bahagian tanaman yang tidak diingini menggunakan alat alat yang khusus untuk kerja  pemangkasan. Pemangkasan mempunyai tujuan  yang tertentu. Kaedah yang digunakan dalam kerja pemangkasan bergantung kepada tujuan dan sebab pemangkasan dilakukan.