Make your own free website on Tripod.com

Tanaman hiasan (Pohon)
Kaedah dan teknik penanaman

Home ] Up ]

 

 

Sederhana

Ketinggian
antara 10-20 meter

 

 

Mesua feria