Make your own free website on Tripod.com

Tanaman hiasan (Pohon)
Kaedah dan teknik penanaman

Home ] Up ]

 

Pengairan Titis

Kebaikan kelemahan
Siraman tepat ke zon akar
Menjimatkan air, murah dan senangn dipasang.
Kurang masalah rumpai dan penyakit
Saluran 'micro tubes'  mudah tersumbat oleh habuk lumut dan lain-lain